Home » Kết bạn » Thông báo [ Đăng tin VIP ]

ID Kết bạn: 7947

Dear All,
Hiện tại, các bạn có thể đăng tin lại bình thường nhưng có tính phí. 20.000 VNĐ cho 1 tin nhắn - thanh toán bằng thẻ nạp điện thoại. Không có thời gian hết hạn.
Vì sao phải tính phí?
1. Vì ad phải đóng phí duy trì website.
2. Để hạn chế số lượng tin nhắn không thật sự cần thiết.
Cảm ơn mọi người.
Đối với các bạn ở nước ngoài, có thể mua thẻ nạp điện thoại ở đây để đăng tin/.
10:32 AM 12/03/2017 | | Added by: 1
Nghệ thuật sống:
9 nhusongtu030694   (09/04/2017 10:33 AM)

8 Transguycuchi   (08/04/2017 7:05 AM)

7 tranduong18081303   (07/04/2017 11:12 AM)

6 linhnguyen_tt   (05/04/2017 2:20 AM)

5 Han-Ly   (01/04/2017 9:06 PM)

4 Hương1366   (13/03/2017 9:23 AM)

3 Jade   (13/03/2017 1:43 AM)

2 kotheyeuanh2772   (12/03/2017 9:46 PM)

1 yeuthatlong5645   (12/03/2017 4:51 PM)

Vui lòng đăng nhập để bình luận
[ Đăng ký | Đăng nhập ]

Ảnh thành viên - ngẫu nhiên

[ bình luận ảnh ]