Home » Kết bạn » Thông báo [ Đăng tin VIP ]

ID Kết bạn: 6802

Hướng dẫn cập nhật Avatar.
B1. Truy cập http://wchat.ucoz.com/photo/2-0-0-1-2
B2. Upload Ảnh.
B3. Copy link ảnh.
B4. Đăng nhập vietles, vào "Thông tin cá nhân" chọn "Cập nhật hồ sơ".
B5. Dán địa chỉ ảnh vào mục Avatar (URL).
B6. Save.

Bạn đã cập nhật thành công avatar. Nếu các bạn gặp khó khăn hãy comment bên dưới.
2:07 PM 31/12/2016 | | Added by: 1
Nghệ thuật sống:
Vui lòng đăng nhập để bình luận
[ Đăng ký | Đăng nhập ]

Ảnh thành viên - ngẫu nhiên

[ Gởi tin nhắn riêng ][ bình luận ảnh ]