Home » Kết bạn » Thông báo [ Đăng tin VIP ]

ID Kết bạn: 6719

Ad vừa cập nhật một số tính năng:

- Update lại giao diện tin nhắn
- Update chức năng thông báo khi có tin nhắn mới.
- Thêm sổ lưu bút vào hồ sơ thành viên.
- Đã ẩn tài khoản mạng xã hội đối với mọi người.
10:41 AM 26/12/2016 | | Added by: 1
Nghệ thuật sống:
Vui lòng đăng nhập để bình luận
[ Đăng ký | Đăng nhập ]

Ảnh thành viên - ngẫu nhiên

[ Gởi tin nhắn riêng ][ bình luận ảnh ]