Home » Kết bạn » Les Quang Ninh [ Đăng tin VIP ]

ID Kết bạn: 2158

C.ta có thể làm bạn được k? T là sbm sinh năm 98 , thíc yêu xa hơn là gần . Vì t rất ít nói và thíc nge hơn nói nên muốn tìm 1 ng bạn nói nhiều . Nếu muốn làm quen , hãy nt cho t vào sđt này(đừg gđiện nhé) : 01633983823
2:51 PM 16/11/2015 | | Added by: 1297
Nghệ thuật sống:
1 hoangkimkhoi1988   (06/04/2016 1:33 AM)
gui so dien thoai va dia chi: hoangkimkhoi1988@gmail.com

Vui lòng đăng nhập để bình luận
[ Đăng ký | Đăng nhập ]

Ảnh thành viên - ngẫu nhiên

[ bình luận ảnh ]