Home » Kết bạn » Les Lao Cai [ Đăng tin VIP ]

ID Kết bạn: 5297

Có những điều muốn mà không thể làm được, đó là số phận! Có những điều không muốn mà vẫn phải làm , đó là trách nhiệm Tôi Lựa chọn sống vì trách nhiệm, có thể sẽ có người cho là tôi yếu đuối. Nhưng mỗi ngườí có cách sống và lựa chọn riêng của mình. Tôi muốn tìm một ngườí bạn có cùng quan điểm để trò chuyện cùng nhau vượt qua những giây phút chông chênh, Một ngườí bạn không cần biết nhau ở ngoài đời, không cần hứa hẹn cả đời; không nhất thiết phải yêu. Ai có cùng quan điểm sống thì kb nh
7:42 PM 08/09/2016 | | Added by: 3682
Nghệ thuật sống:
2 huongcherryone   (21/09/2016 8:35 AM)

1 pth21077   (12/09/2016 3:31 PM)

Vui lòng đăng nhập để bình luận
[ Đăng ký | Đăng nhập ]

Ảnh thành viên - ngẫu nhiên

[ Gởi tin nhắn riêng ][ bình luận ảnh ]