Home » Kết bạn » Les Lam Dong [ Đăng tin VIP ]

ID Kết bạn: 5791

Mình k có khiếu hài huớc cho lắm, chủ yếu là tại mình ít tiếp xúc với nhiều người. Giờ ngẫm lại thì thấy k ổn lắm, tại vì nó mà đến giờ mình vẫn ở nhà xem thời sự với bame. Cho nên ai có ác tâm muốn thời sự vtv mất đi một khán giả lâu năm như mình thì hãy để lại zalo. Mình hứa là sẽ add hết, thật đấy
10:41 PM 15/10/2016 | | Added by: 4002
Nghệ thuật sống:
8 pengozk_pesock_timnhockco   (02/12/2017 9:28 AM)

7 ba0071223   (18/11/2017 5:04 PM)

6 llin93188   (15/09/2017 5:33 PM)

5 xauxikhongyeu95   (08/08/2017 9:11 PM)

4 girlwuaytapyeu   (27/10/2016 1:22 PM)

3 dangnga2295   (17/10/2016 11:49 PM)

2 minakang3010   (17/10/2016 11:08 AM)

1 tranduong18081303   (16/10/2016 1:33 PM)

Vui lòng đăng nhập để bình luận
[ Đăng ký | Đăng nhập ]

Ảnh thành viên - ngẫu nhiên

[ bình luận ảnh ]