Home » Kết bạn » Les Da Nang [ Đăng tin VIP ]

ID Kết bạn: 9052

Mình có một người bạn nam quê ở Đà nẵng. Sống lớn lên và làm việc ở Sydney. Tên James. Tiếng việt là tên An. Họ Nguyễn. Làm việc cho sân bay Sydney. Mình đã bị mất liên lạc với ảnh. Nếu ai biết thông tin về ảnh thì cho mình biết với. Mình cảm ơn rất nhiều.
2:20 AM 25/01/2019 | | Added by: 13
Nghệ thuật sống:
Vui lòng đăng nhập để bình luận
[ Đăng ký | Đăng nhập ]

Ảnh thành viên - ngẫu nhiên

[ bình luận ảnh ]