Home » Kết bạn » Les Can tho [ Đăng tin VIP ]

ID Kết bạn: 18

Bản chất nông thôn . . Tâm hồn bông lúa :-x - Ta biết là ta xấu ... Nhưng ... ta sẽ phấn đấu để không bị tồn kho . Đối với ta . Ai cần ta thì ta cần ~ Ai chung thủy thì ta yêu : Ai kiêu thì ta đá Ai bắt cá 2 tay thì ta cho ra đảo ở với Rôbinsơn : )))
8:07 PM 20/10/2014 |
Nghệ thuật sống:
5 kbibabe   (07/06/2017 7:36 PM)

4 hoamoclanarc   (22/01/2016 8:19 PM)

3 my   (12/04/2015 4:55 PM)

2 trangnguyen   (07/11/2014 3:59 PM)

1 be_u23   (21/10/2014 9:15 AM)

Vui lòng đăng nhập để bình luận
[ Đăng ký | Đăng nhập ]

Ảnh thành viên - ngẫu nhiên

[ bình luận ảnh ]